Onze milieuverantwoordelijkheid.

Efficiënte processen beperken onze invloed op het milieu.

Twister zet zich actief in voor een duurzame samenleving en bouwt aan een sterk merk vanuit milieuoogpunt. Door onze activiteiten aan te passen en onze processen efficiënter te maken trachten wij onze impact op het milieu tot een minimum te beperken.

Wij nemen onze milieuverantwoordelijkheid door:

  • Kennis en bewustzijn omtrent milieuvragen onder al onze medewerkers te vergroten
  • Producten en processen systematisch te verbeteren en te ontwikkelen
  • Energie en andere natuurlijke bronnen efficiënter te gebruiken
  • Bij de keuze van materialen en chemicaliën op alle vlakken rekening te houden met het milieu
  • Heldere milieudoelen te stellen, onze invloed op het milieu te bewaken en dit continu bij te sturen
  • Onze activiteiten aan te passen op basis van de geldende wet- en regelgeving en deze als minimumniveau te beschouwen bij onze inspanningen voor het milieu
  • Ons gebruik van hulpbronnen te blijven verbeteren en milieueffecten en vervuiling te voorkomen