Vårt miljöansvar.

Effektiva processer reducerar vår miljöpåverkan

HTC vill vara en aktiv part för att skapa ett hållbart samhälle och ett starkt varumärke ur miljöperspektiv. Vi strävar efter att anpassa vår verksamhet för att minimera vår miljöpåverkan genom att göra våra processer mer effektiva.

Vi tar vårt miljöansvar genom att:

  • Öka kännedom och kunskap om miljöfrågor hos alla våra anställda
  • Systematiskt förbättra och utveckla produkter och processer
  • Öka vår effektivitet i användning av energi och andra resurser
  • Ta miljöhänsyn i alla aspekter när vi väljer material och kemikalier
  • Sätta tydliga miljömål, följa upp vår miljöpåverkan och löpande justera dem
  • Anpassa vår verksamhet efter rådande lagar och regelverk och se dessa som miniminivån för vårt miljöarbete
  • Ständigt förbättra vår resursanvändning och förebygga miljöpåverkan och föroreningar

Ladda ner vår arbetsmiljöpolicy här (EN)
Ladda ner vår miljöpolicy här (EN)